SND-8965 10610586_591487137645541_8982804889060489560_n 10552658_10152156524971851_7322664256008942123_n SND-4490
Speeches
President Nasheed’s Speech at Fuvahmulah MDP Rally
President Nasheed’s Speech, Addu City (Feydhoo) MDP Rally
Follow on Twitter
Find on Facebook
News
UK Police to Investigate Death Threats Against President Nasheed
On 3rd October 2014 President Mohamed Nasheed lodged a complaint with the Counter Terrorism Command of the Metropolitan Police… Read more
President Nasheed Welcomes the New Resolution on Human Rights and Climate Change
I welcome the statement by H.E Mary Robinson in support of the Human Rights Council’s adoption of a new… Read more
ހަބަރު
ޒައިދު ފިރުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒްގެ ޖުރީ ޕެނެލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ބާނީ ޝައިޚް ޒައިދު ބިން ސުލްޠާން އަލް ނަޙްޔާންގެ ހަނދާނުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންތިޒާމް ކުރެވޭ ޒައިދު ފިއުޗަރ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ފުލުހުން ބަލަނީ
ރައީސް ނަޝީދު ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނު ފޯނަށް ފޮނުވި މަރުގެ އިންޒާރުގެ މައްސަލަ 03 އޮކުޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ