SND-4490 SND-7774 SND-5077 SND-7645
Speeches
President Nasheed’s Speech at MDP Rally
President Nasheed Interview with RaajjeTV (Falasurukhi)
Follow on Twitter
Find on Facebook
News
President Nasheed Welcomes the New Resolution on Human Rights and Climate Change
I welcome the statement by H.E Mary Robinson in support of the Human Rights Council’s adoption of a new… Read more
Indian Prime Minister-Elect Thanks President Nasheed
Indian Prime Minister-elect, Narendra Modi, has thanked President Nasheed for congratulating him on his historic victory in the Indian… Read more
ހަބަރު
ސަން އޮންލައިން އަދި ވަގުތު ނޫހުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު މައުލޫމާތު ޝާއިއުކުރުން ކުށްވެރިކުރަން.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ 2 ނޫހެއްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ 18 އޯގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހު ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު މައުލޫމާތު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަލަށް އިންތިޚާބުވި އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރައީސް ނަޝީދަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
އިންޑިޔާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި ތާރީޚީ ކާމިކާބީއެއް ލިބިވަޑައިގަތް، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމު ދެން ފުރުއްވުމަށް ހުންނެވި އުންމީދުވާރު، ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް ރައީސް ނަޝީދު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ