zeid EP President unnamed unnamed
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
Nancy
Former First Lady Laila Ali’s Visit to the US
IMG_7318
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
free president nasheed
News
Statement Delivered by President Mohamed Nasheed’s Daughter at the UN Human Rights Council
Thank you Mr. President. My name is Meera Nasheed, and I am pleased to speak on behalf of Freedom… Read more
Daughter of Jailed Former Maldivian President Mohamed Nasheed to Address U.N. Human Rights Council
GENEVA, September 24, 2015 – Freedom Now, a U.S. and U.K.-based NGO that works to free prisoners of conscience,… Read more
ހަބަރު
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 13 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/132/Cr-Cޤަޟިއްޔާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އެމް.އާރް.އައި ސްކޭން ލަސްނުކުރައްވައި ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އަނެއްކާވެސް އެދިވަޑައިގެންފި
ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސް މުޙާއްމަދު ނަޝީދުގެ އެމް.ޢާރު.އައި ސްކޭން ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަރިހުގައި އަނެއްކާވެސް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ