IMG_9848 Sirisena RN 10509749_10152401752956851_654424139640731795_n
Speeches
President Nasheed Addressing Supporters at MDP March
President Nasheed’s Speech at MDP Rally
Follow on Twitter
Find on Facebook
News
President Nasheed Congratulates the President-elect of Sri Lanka
On Friday morning, President Mohamed Nasheed congratulated the President-elect of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, H.E. Mr.… Read more
Keynote Address by President Mohamed Nasheed at the Asia-Pacific Business Forum
“Connecting Business in Small Island Economies to the Region.” It is my pleasure to join you today, and to… Read more
ހަބަރު
ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ދޮޅުމަސްދުވަހުގެ މުއްދަކަށްފަހު ފެއްޓެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރައީސް ސިރިސެނާގެ އަރިހަށް ރައީސް ނަޝީދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނަގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރައްވައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނައައާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ