Nancy Clooney Nasheed-2 IMG_7318 IMG_1905
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
Nancy
Former First Lady Laila Ali’s Visit to the US
IMG_7318
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
free president nasheed
News
Condemn the Government’s delay and denial of appropriate medical attention for President Nasheed.
The Office of President Nasheed condemns the Government’s delay and denial of appropriate medical attention for President Nasheed. President… Read more
Maldives Foreign Minister Misleads UN Human Rights Council
Maldives’ Foreign Minister Dunya Maumoon, the niece of President Yameen, deliberately misled the Human Rights Council during the Maldives’… Read more
ހަބަރު
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ކުށްވެރިކޮށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާޙްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒމްގެ ދަޢުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކުރީގެ ފަރސްޓް ލޭޑީ ލައިލާ ޢަލީ އެމެރިކާގެ ސެކެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޖޯން ކެރީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން އަލްފާޟިލާ ލައިލާ ޢަލީ އެމެރިކާގެ ސެކެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޖޯން ކެރީއާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެވުމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ