RN 10509749_10152401752956851_654424139640731795_n DSC_2855 phoo
Speeches
President Nasheed’s Speech in Ha. Dhidhoo
President Nasheed’s Speech in Hdh. Kulhudhuffushi
Follow on Twitter
Find on Facebook
News
Keynote Address by President Mohamed Nasheed at the Asia-Pacific Business Forum
“Connecting Business in Small Island Economies to the Region.” It is my pleasure to join you today, and to… Read more
Keynote Speech at the International Bar Association Annual Conference Showcase Session on Climate Change and Human Rights
October 22 Tokyo, Japan Thank you for that introduction. I am very pleased to join you today for this… Read more
ހަބަރު
ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 2014 ޑިސެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުންނެވީ 3 ހަފްތާގެ މުއްދަތުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ޢާއިލާއާއެކު ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައެވެ.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނެރުއްވާ ބަޔާން
މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހު އަދަބު އިހްތިރާމްއާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ. ޒަމާންތަކެއްވަންދެން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު އަނިޔާއާއި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ