zeid EP President unnamed unnamed
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
Nancy
Former First Lady Laila Ali’s Visit to the US
IMG_7318
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
free president nasheed
News
Remarks by President Mohamed Nasheed at Commonwealth Journalists’ Association Conference
Tuesday 12 April 2016 London It is a great pleasure to speak this evening to the Commonwealth Journalists’ Association,… Read more
President Nasheed Calls on Police to Refrain from Covering up President Yameen’s Involvement in Corruption, Money-laundering, Terrorist Financing and Black Magic
The Maldives Police Service (MPS) have announced that there are investigating a judicial arrest warrant, which was reportedly issued… Read more
ހަބަރު
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގްރީރުކުރައްވައިފި
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ‘ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އޭޝިޔާ ކޮންފަރެންސް 2016″ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މެޑިކަލް ޕްރޮސީޖަރއެއް މިއަދު ހައްދަވާނެ
ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް 18 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ހުއްދަ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ