IMG_7318 IMG_1905 IMG_0504 IMG_0496
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
IMG_7318
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
IMG_1905
Civil Court Hearing
News
President Nasheed Prevented from Exercising Right to Lawyer; Trial Observers, Diplomats, Journalists Denied Entry to Court in Latest Hearing
President Mohamed Nasheed was prevented from exercising his right to a lawyer and to seek legal consultation, as stated… Read more
Two Judges Overseeing Nasheed’s Case Also Witnesses for Prosecution
In an extraordinary twist, President Nasheed’s legal team has discovered that two of the three judges presiding over his… Read more
ހަބަރު
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދެފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ޙިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޖީ، އަދި މައްސަލަ ބައްލަވާ 2 ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ހެކި ބަސް ދެއްވާފައި.
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 3 ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ