IMG_7318 IMG_1905 IMG_0504 IMG_0496
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
IMG_7318
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
IMG_1905
Civil Court Hearing
News
Maldives Criminal Court Blocks President Nasheed’s Appeal
President Nasheed’s legal team has stated that the Maldives Criminal Court has effectively blocked the former President’s constitutionally mandated… Read more
President Nasheed Denied a Practical Opportunity to Lodge an Appeal
President Mohamed Nasheed has been denied a practical opportunity to lodge an appeal at the High Court and therefore… Read more
ހަބަރު
އިސްތިއުނާފް ކުރުމާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާގައި 13 މާޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށްޓަކައި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުލިިބި ލަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާގައި 13 މާރޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ