zeid EP President unnamed unnamed
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
Nancy
Former First Lady Laila Ali’s Visit to the US
IMG_7318
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
free president nasheed
News
Prime Minister Cameron calls for President Nasheed’s Release
Prime Minister David Cameron has called for the release of President Nasheed and all other political prisoners in the… Read more
President Nasheed Transferred to House Arrest
President Mohamed Nasheed has been transferred to house arrest today, Sunday June 21. At approximately 4pm, President Nasheed was… Read more
ހަބަރު
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ދަޢުވާއަކީ ބާޠިލް ދަޢުވާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ބާޠިލު ‘ދަޢުވާ’ އަކީ ބާޠިލު ދަޢުވާއެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަށް ފޮނުވި ސިޓީ ރައީސް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އދގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އާ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އދ ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒެއިދް ރަޢާދް އަލް ހުސެއިން އާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެނީވާގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ