RN 10509749_10152401752956851_654424139640731795_n DSC_2855 phoo
Speeches
President Nasheed’s Speech in K.Maafushi
President Nasheed’s Interview on Raajje TV’s Falasurukhee
Follow on Twitter
Find on Facebook
News
Keynote Speech at the International Bar Association Annual Conference Showcase Session on Climate Change and Human Rights
October 22 Tokyo, Japan Thank you for that introduction. I am very pleased to join you today for this… Read more
UK Police to Investigate Death Threats Against President Nasheed
On 3rd October 2014 President Mohamed Nasheed lodged a complaint with the Counter Terrorism Command of the Metropolitan Police… Read more
ހަބަރު
ހުވަދޫ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާ އަލުން އަނބުރާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުއްވުމަކީ ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރެއްވުން – ރައީސް ނަޝީދު
ހުވަދު އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލް މައްސަލައެއްކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނިކޮށް އަލުން އެ މައްސަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސާ އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑެމޮކްރަޓް ޔޫނިއަންގެ 12 ވަނަ ޕާޓީ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިހާރު ސައުތު ކޮރެއާގެ ސޯލްއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ