SND-7774 SND-5077 SND-7645
Speeches
Makunudhoo Dhaairaa Campaign Jagaha Opening
Henveyru Dhekunu Dhaairaa Kammathee Badhaluvun
Follow on Twitter
Find on Facebook
News
President Nasheed comments on the Rwandan Genocide
Commenting on Rwanda’s 20th commemoration of the Genocide against the Tutsi, President Nasheed said: “Today we stand with Rwandans… Read more
President Nasheed congratulates Hon. Zaki for his invaluable public service
In a letter to Hon. Ibrahim Hussain Zaki, on his decision to retire from active politics, President Nasheed has… Read more
ހަބަރު
މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީއަށް ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަލްހާން ފަހުމީއަށް ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ދިން ހަމާލާއާމެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް އަދި ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
ޖަނަވަރީ 20-23 އަށް އަބޫދާބީގައި ކުރިއަށްދާ އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކްގެ ގްލޯބަލް ލީޑާރަސް ސަމިޓާއި ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ބުދަ ދުވަހު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
ޝައިޚް ޒައިދު ބިން ސުލްޠާން އަލް ނަޙްޔާންގެ ހަނދާނުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންތިޒާމް ކުރެވޭ ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރަޖީ ޕްރައިޒްގެ ޕްރައިޒް އެވޯޑިން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ