ބަޣާވާތަކުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރކަމާއި ޙަވާލުވެހުރި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާދައްވާ ފަސްކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ނެރޭ ބަޔާން

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް އާއި ދިމާއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބާޣީ އެވިދާޅުވެގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުރާ އަބުރުގެ ދަޢްވާގެ ޝަރިއްޔަތް މިއަދުވެސް ކެންސެލް ކުރައްވާފައިވާތީ ރައީސް ނަޝީދު ހިތާމަކުރައްވައެވެ. “އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަކީ މުޖްތަމަޢުގައި އަބުރުވެރި މީހެއްކަމަށާއި އޭނާއަކީ ބާޣީ އެއްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން އޭނާގެ އަބުރަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އޭނާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވެން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ އަލުން އަނބުރާ އެކަން ތައާރަފްކުރުން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސިޔާސަތަކީ އަދި އެމްޑީޕީއިން ގެނެސްދިން ސިޔާސަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ އަލުން އަނބުރާ އެކަން ތައާރަފްކުރުންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިރާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތާގުޅޭ ގޮތުން އިއްޔެ މާލެ އަތޮޅު މާފުށީގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Nasheed Concerned Over Government’s “Reckless” Handling of Economy

Commenting on the Government’s repudiation of the GMR airport contract, and new economic figures released yesterday, former President Nasheed said: “The Government’s reckless decision to terminate GMR’s contract will scare off investors. It will have serious ramifications for the economy, at a time when we can ill-afford to see it falter. “Right across the board… Read more