Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
Former First Lady Laila Ali’s Visit to the US
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
News
President Mohamed Nasheed Announces Plans to Return to the Maldives Following Over Two Years in Exile
October 3, 2018, London — President Mohamed Nasheed, the first democratically elected leader of the Maldives, announced today that… Read more
President Mohamed Nasheed Calls on International Community to Consult With All Political Parties in the Maldives Before Accepting Results of September 23 Elections
September 9, 2018, Colombo, Sri Lanka, — President Mohamed Nasheed, the first democratically elected leader of the Maldives, welcomes… Read more
ހަބަރު
ވެރިއެއްގެ ނިމުން
މިއަދަކީ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިޔަތަށް 50 އަހަރުފުރޭ ދުވަހެވެ. ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުނީ 2003 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއަހަރު އެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ނިމުމާ ގުޅޭގޮތުން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އުތުރުކޮރެޔާއާއެކު ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ބަރުމާއާއެކު އެކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތާ އެއް ތައްގަނޑަކަށް، މި ވަގު ވިޔަފާރިތަކުގެ މޭސްތިރިއަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގްރީން ބޮކްސްގެ ތެޔޮ ބޯޓާއި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy