Follow on Twitter
Find on Facebook
Photos
Former First Lady Laila Ali’s Visit to the US
President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court
Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’
News
Statement from the Office of HE Mohamed Nasheed
Statement from the Office of HE Mohamed Nasheed
Speaker of People’s Majlis’s Speech at Addu City Inter School Essay Writing Competition 2019
ހަބަރު
ވެރިއެއްގެ ނިމުން
މިއަދަކީ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިޔަތަށް 50 އަހަރުފުރޭ ދުވަހެވެ. ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުނީ 2003 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއަހަރު އެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ނިމުމާ ގުޅޭގޮތުން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އުތުރުކޮރެޔާއާއެކު ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ބަރުމާއާއެކު އެކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތާ އެއް ތައްގަނޑަކަށް، މި ވަގު ވިޔަފާރިތަކުގެ މޭސްތިރިއަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގްރީން ބޮކްސްގެ ތެޔޮ ބޯޓާއި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Speeches
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy
MDP/JP Seedhaa Harakaaiy