ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ.

What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :