ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 2014 ޑިސެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުންނެވީ 3 ހަފްތާގެ މުއްދަތުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ޢާއިލާއާއެކު ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައެވެ.

What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :