ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކޮޅުމަޑުލަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :