President Mohamed Nasheed Condemns Police Raid on Gasim’s Resorts

20 January 2018, Male’: Former Maldives President Mohamed Nasheed condemned today police raids on tourist resorts owned by opposition leader Gasim Ibrahim, who is currently living in exile in Germany. Police, customs and tax officials raided Royal Island and Spa Management, Paradise Island Resort, Sun Island Resort, Fun Island Resort and Holiday Island Resort all… Read more

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފެސްޓިވަލް ހޫގޯގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލްޖިއަމްގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލީޖްގެ ހޫގޯ އޮބްޒާވެޓަރީން އިންތިޒާމްކުރާ ފެސްޓިވަލް ހޫގޯގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ނޮވެމްބަރު 20 ން 24 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ފެސްޓިވަލްގައި ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލްޖިިއަމްގެ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަލް ގޯ ލިޔުއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓަރީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުމާ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ, ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިޔާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ

އިންޑިޔާގެ ރިސާޗް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމް ފޯ ޑިވެލޮޕިން ކަންޓްރީސް އިން އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ”ސައުތު ސައުތު އެންޑް ޓްރޭންގިއުލާ ކޯޕަރޭޝަން“ ގެ ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އޯގަސްޓު 25 ގައި އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ދިއްލީގަ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުމާއި، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިއްލީގައި އޮންނަ މި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Alarm Over Actions of Chief of Defence Forces Major General Shiyam

24 July 2017, MALE: Former Maldives President Mohamed Nasheed has expressed alarm over the actions of the Chief of Defence Forces, Major General Shiyam, whose soldiers, dressed in full riot gear with batons, barricaded and then stormed the parliament today, detaining a number of MPs, some of whom were injured. Noting that the Defence Chief… Read more

Government “Masterminded” President Nasheed’s 13-Year Jail Term: Former Vice President Adeeb

16 July 2017, Male: Former Maldives Vice President Ahmed Adeeb has stated that former President Mohamed Nasheed’s 13-year jail term, handed down ostensibly for ‘terrorism’ in 2015, was “masterminded under direct Government scheming and influence.” In a remarkable letter to the Chief Justice of the Supreme Court, sent by Adeeb on Sunday 16 July from… Read more

President Mohamed Nasheed Calls for International Investigation into Corruption and Money Laundering in the Maldives

13 July 2017, MALE: Former President Mohamed Nasheed has called for a thorough international investigation into allegations of corruption, money laundering, bribery and other crimes carried out by President Abdulla Yameen and his officials. The call follows damning new testimony, given by former Vice President Ahmed Adeeb from his jail cell, which was made public… Read more

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައި އެ މަގަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ވިސްނުމާއި އިގްތިޞާދު ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ – ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި އަލަށް ތަޢާރަފްވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައި އެމަގަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ޕާޓީޓަކާއި އިޤްތިޞާދު ބައްޓަން ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ލިބިދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ގްލޯބަލް ސޯލާ ފައިނޭންސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލަމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބާރުވެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއެކު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 3 ވަނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބާރުވެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮންފަރެންސް ކޯލްގެ ޒަރީޢާއިން މާލެ، އައްޑޫ، އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑާައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ކަނޑުވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ، ތަރައްޤީވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާލްޑް ސްކޮލް ފޯރަމްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ސްކޮލް ވާލްޑް ފޯރަމް އޮން ސޯޝަލް އޮންޓްޕްރިނަރޝިޕްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑަައިގަންނަވާނެއެވެ. އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ން 7 އަށް އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގައި ބާއްވާ މި މަޝްހޫރު ފޯރަމްގައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ތެލަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރާ އަދި ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތެޔޮ ބޭނުންކުރުމުގެ ފަރަގާ ބެހޭގޮތުން އޮންނަ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Legal Team Expresses Concern Over New Politically-Motivated Charges Against Former Maldives President Mohamed Nasheed by Government of the Maldives

Malé and Washington – Former President Mohamed Nasheed’s legal team condemns the Prosecutor General of the Maldives’ announcement yesterday that new charges have been filed against President Nasheed. These politically-motivated charges are the most recent development in the Government’s targeted persecution of President Nasheed, and are a blatant attempt to silence the political opposition. The… Read more

ތިމާވެއްޓާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިޝިގަންގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

އެމެރިކާގެ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް މިޝިގަންގެ ޑޯނިއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ސެންޓާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ޙާއްސަ ޙަފްލާއެއްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯމަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރުތަކާއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމް ސްކްރީންކުރުމާއެކު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒައިދު ރައާދު އަލް ޙުސައިންއާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޖެނީވާގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަޝްރަޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް މަޢުލޫމާތު އެރުއްވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ކަންކަން ގާތުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ